AKTUALNOŚCI ZZPRC WZK Victoria S.A.


Dodatek za zmianę nocną od 01.01.2024 r. wynosi 8,91 zł/godz.


   Opublikowano: 08.02.2024
Dofinansowanie wypoczynku - wczasy pod gruszą

      Zostały uzgodnione zasady dofinansowania wypoczynku "wczasy pod gruszą". Pierwsze wypłaty powinny być realizowane w połowie marca. W załączeniu regulamin.

   Obejrzyj PDF      Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 08.02.2024
Od 1 marca wzrastają opłaty za opiekę medyczną LUX MED

      W związku ze wzrostem kosztów usług medycznych, zmianie ulegają cenniki poszczególnych pakietów- tabela w załączeniu.

   Obejrzyj PDF      Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 22.12.2023
Nowe ubezpieczenia w PZU od 1 marca 2024

      W związku z tym, że obecna umowa z PZU dla pracowników Victorii (a co się z tym wiąże obecne warunki) wygasa 28 lutego 2024 r. jest nowa propozycja.

   Obejrzyj PDF      Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 08.02.2023
Ruszyły zapisy do Prywatnej Opieki Zdrowotnej - LUXMED

      W załączeniu pakiet informacyjny i deklaracja przystąpienia do programu.

   Obejrzyj PDF      Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 22.01.2021
Zwolnienie lekarskie nie jest okresem pracy w szczególnych warunkach

      Okresów zwolnień lekarskich nie można zaliczyć do stażu pracy, z którego wynikają uprawnienia do świadczeń z ustawy o emeryturach pomostowych Uchwała SN z 29 października 2020 r., III UZP 3/20

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 19.08.2019
Pracownicze programy Kapitałowe

      Obecnie pracuje zespół powołany do wybrania instytucji zarządzającej i prowadzącej PPK. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Pracodawcy i Związków Zawodowych.

   Obejrzyj PDF      Czytaj więcej...  

   Opublikowano: 25.07.2018
Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze

      Ważna informacja dla osób odchodzących na emeryturę na zasadach ogólnych i posiadających potwierdzenie wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przed 2009 rokiem

  Czytaj więcej...  
   Opublikowano: 20.07.2018
Informacja dla członków Związku odnośnie danych osobowych

      Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych członków Związku.

  Czytaj więcej...