Aktualności ZZPRC WZK Victoria S.A.


Data opublikowania: 22 stycznia 2021 r. Odsłon:

Zwolnienie lekarskie nie jest okresem pracy w szczególnych warunkach


      Okresów zwolnień lekarskich nie można zaliczyć do stażu pracy, z którego wynikają uprawnienia do świadczeń z ustawy o emeryturach pomostowych Uchwała SN z 29 października 2020 r., III UZP 3/20

Zasady zaliczania stażu pracy można wyprowadzić z przepisów ogólnych ustawy o emeryturach i rentach z FUS, które to wykluczają okresy zwolnień lekarskich z okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotyczy to także osób, które do 1 stycznia 2009 roku muszą mieć udokumentowane 15 lat w szczególnych warunkach, a w związku z tym, że nie skorzystały z przejścia na emeryturę pomostową ubiegać się chcą o rekompensatę.
  Powrót...