AKTY PRAWNE ELEKTROWNIA WODOROWA "VICTORIA" Sp. z o.o.


Poniżej do pobrania / wglądu akty prawne obowiązujące w Elektrowni Wodorowej "VICTORIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu:

   Data publikacji: 17.07.2024
ELEKTROWNIA WODOROWA - dokumenty
porozumienie - premia frekwencyjna
   Data publikacji: 24.04.2024
ELEKTROWNIA WODOROWA - dokumenty
Aneks do Regulaminu Wynagradzania - Nagroda Roczna i dzień Hutnika
   Data publikacji: 18.04.2024
ELEKTROWNIA WODOROWA - dokumenty
Regulamin Nagrody Rocznej i Dnia Hutnika
   Data publikacji: 29.12.2023
ELEKTROWNIA WODOROWA - dokumenty
Porozumienie wraz z ZFŚS na rok 2024 (PDF)