Dzisiaj: Poniedziałek, 23 stycznia 2017 r. | 23 dzień roku    Imieniny: Marii, Jana, Rajmunda
Czytaj więcej...

Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z o.o. i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspólnym pismem do organizacji związkowych działających w WZK "Victoria" S.A.  zapewniły że jako akcjonariusze wejdą w prawa i obowiązki wynikające z porozumień: Pakiet Gwarancji Socjalnych oraz porozumienie zobowiązujące do kontynuowania wypłat za akcje.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

W dniu 28 lipca Związki Zawodowe Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. otrzymały od Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowe jodpowiedź na wystosowane wcześniej pisma .

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

W dniu 23 czerwca Związki Zawodowe Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. wystosowały pismo do Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Czytaj więcej...

Pracownik chorujący powyżej 30 dni może bezpośrednio po niezdolności do pracy pójść na urlop wypoczynkowy. Nie musi wcześniej przedstawiać swojemu pracodawcy orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na stanowisku, na którym jest zatrudniony.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Kolejne Pismo do Ministra Skarbu wystosowały Związki Zawodowe działające w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Victoria S.A.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Uzgodniono preliminarz wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2016. Najważniejszym wydaje się regulamin "wczasów pod gruszą"

Czytaj więcej...

 

Kalkulator nagrody jubileuszowej

 


Dodatek za zmianę nocną od 01.01.2016 r. wynosi 4,33 zł/godz.